Historie

“Amagerlands skytteforening” blev i 1976 en 3 grenet amts forening, nemlig “Amagerlands skytte, gymnastik- og idrætsforening” (ALSG & I) Det betød, at f.eks. gymnastikken, i en periode, lå under gymnastikgruppen i ALSG & I. Man gik med andre ord til gymnastik i ALSG & I.

 

I 1979 “brød gymnastikken ud” ud af ALSG & I’s gymnastikgruppe og dannede sin egen forening med sin egen bestyrelse. Denne forening som hed “Amagerlands gymnastik- og folkedanserforening”, var stadig hjemmehørende under ALSG & I. På et tidspunkt var der 4 foreninger under ALSG & I’s gymnastikgruppe.

Grethe Madsen var formand for “Amagerlands gymnastik- og folkedanserforening”

Den 24.02.1981 afgik Grethe Madsen som formand på den ordinære generalforsamling. Lisbeth Riber blev valgt som ny formand.

På et møde på Dragør skole d. 18.06.1981 meddelte folkedanserne, at de ønskede at danne deres egen forening. Der var enighed om at det var en god ide. Som sagt så gjort.

 

På generalforsamlingen d. 23.03.1982 ændrede man foreningens navn til “Amagerlands gymnastikforening”, hvilket senere blev til “Amagerland gymnastikforening”.

Vores nuværende bomærke blev tegnet af Inga Petersen og Lisbeth L. Petersen. Dog originalt uden den røde prik.

Lisbeth Riber modtog i april 1983 Dragør kommunes “ungdomslederpris”.

I 1985 gik Lisbeth Riber af som formand og den nye formand blev Ken Jansen.


I 1992 fusionerer DDSG & I og DDGU. Den nye landsorganisation kommer til at hedde DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger). I den forbindelse fusionerer de tre amts foreninger, SG & I, KAIO og ALSG & I. Den nye amts forening hedder DGI-Storkøbenhavn. På landsplan reduceres 40 amts foreninger til 25.

Den 22.03.1996 modtog Ken Jansen, som var formand den gang, Dragør kommunes “sports og kulturpris”.

21. feb. 07 Kulturudvalget i Dragør Kommune vælger: Gert Jansen, ALG til at modtage Dragør Kommunes Sports og Kulturpris 2006